Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie

Kontrast
Wyłączony
Wielkość czcionki
-
+
Odstęp wierszy
-
+
Odstęp paragrafów
-
+
Odstęp liter
-
+
Odstęp pomiędzy zdaniami
-
+

Zasady przemieszczania świń w strefie czerwonej

Zasady przemieszczania świń w strefie czerwonej.

  1. Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych na obszarze objętym ograniczeniami w związku z ASF (strefa czerwona) w granicach obszaru do innych gospodarstw lub rzeźni jest możliwe po spełnieniu odpowiednich wymagań:

– świnie są przemieszczane bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni;

– w przypadku przemieszczenia do rzeźni istnieje możliwość ich uprzedniego   zgromadzenia w  położonych również w tym obszarze Miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności w zakresie skupu lub w miejscu przeznaczonym na targ (o ile w tym czasie nie przebywają tam inne zwierzęta niż świnie);

– w każdym z ww. przypadków uzyskano pozwolenie PLW, właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń, na takie przemieszczenie;

– świnie muszą zostać zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż na 24 godziny przed przemieszczeniem;

– świnie muszą zostać zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

 

  1. Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych na obszarze objętym ograniczeniami ( strefa czerwona) na pozostałe obszary terytorium Polski, poza ten obszar, w tym, np. do innych gospodarstw lub rzeźni są możliwe po spełnieniu odpowiednich wymagań tj.:
  • świnie przebywały w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni bezpośrednio poprzedzających ich przemieszczenie lub od dnia urodzenia oraz w okresie co najmniej 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie żadna świnia nie została wprowadzona do tego gospodarstwa z obszarów objętych ograniczeniami lub zagrożenia;
  • w okresie 15 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu z wynikiem negatywnym; próbki do badań pobierane są przez urzędowego lekarza weterynarii;
  • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem, zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii;
  • zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, na podstawie ww. wyników badania  

LUB

  • świnie pochodzą z gospodarstw spełniających wyższe standardy bioasekuracji, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń;
  • świnie pochodzą z gospodarstw, które co najmniej 2 razy w roku bezpośrednio poprzedzającym przemieszczenie świń były poddane kontroli, w odstępie co najmniej 4 miesięcy, przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii, obejmującej: badanie kliniczne, weryfikację spełniania wymogów bioasekuracji, ew. pobranie próbek.

Obowiązuje całkowity zakaz wysyłki świń z obszaru objętego ograniczeniami poza terytorium Polski