Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie

Kontrast
Wyłączony
Wielkość czcionki
-
+
Odstęp wierszy
-
+
Odstęp paragrafów
-
+
Odstęp liter
-
+
Odstęp pomiędzy zdaniami
-
+

BIP

Wyszukaj:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lista wpisów BIP:

15 listopada 2021Schemat kontroli Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie zgodnie z art. 47 ust.3 ustawy z 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021r. poz. 162) przedstawia ogólny schemat kontroli urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej: Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna). Kontrole są przeprowadzane co do zasady bez wcześniejszego powiadomienia. 1. Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie do kontroli oraz legitymację służbową oraz pouczyć o przysługujących kontrolowanemu prawach i obowiązkach. Osoby kontrolujące muszą nosić odznakę identyfikacyjną na widocznym miejscu. 2. Osoby kontrolujące mogą m. in.: – żądać pisemnych lub ustnych informacji, – żądać okazania i udostępnienia dokumentów lub danych informatycznych, – pobierać nieodpłatnie próbki do badań. 3. Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół, który jest podpisywany przez kontrolującego i kontrolowanego. 4. Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z treścią protokołu może zgłosić zastrzeżenia. Zastrzeżenia muszą mieć formę pisemną i zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kontrolowany może również odmówić podpisania protokołu i wówczas musi złożyć wyjaśnienia dotyczące odmowy podpisu. Wyjaśnienia muszą zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 5. Informacje zawarte w protokole kontroli stanowią podstawę do dalszych działań organu IW, w tym wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz kierowania zawiadomień do organów ścigania. 6. Kontrolowany jest zobowiązany do udzielania pomocy osobie kontrolującej. Uniemożliwienie lub utrudnianie wykonania kontroli stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.  [...]