Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie

Kontrast
Wyłączony
Wielkość czcionki
-
+
Odstęp wierszy
-
+
Odstęp paragrafów
-
+
Odstęp liter
-
+
Odstęp pomiędzy zdaniami
-
+

BIP

Wyszukaj:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lista wpisów BIP:

28 kwietnia 2023Bilans PIW 2022 r. (pdf, 197 kb) [...]
30 marca 2023
30 grudnia 2022Komunikat prasowy Wojewody Mazowieckiego do hodowców drobiu oraz ulotka informacyjna. Komunikat, pdf 98 kB Ulotka informacyjna dla hodowców, pdf 4807 kB [...]
22 grudnia 2022
24 listopada 2022Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie w sprawie zgłaszania gotowości do współpracy w 2023 r. przez lekarzy weterynarii i osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej . Plik pdf 251 kB [...]
2 listopada 2022Zapytanie ofertowe “Zakup i dostawa 5 szt. laptopów dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie”. Zapytanie ofertowe 3 MB Wzór oferty cenowej dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie (plik docx 14 kB) Specyfikacja laptopów do zapytania ofertowego (plik docx 16 kB) [...]
19 października 2022Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego. Samochód osobowy Opel Astra G kombi. Plik pdf 586 kB [...]
30 sierpnia 2022Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Opel Astra Classic II 1.6 MR 04 [...]
22 sierpnia 2022  Nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie stawek za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną(pdf, 268 kB) Wszystkich Klientów prosimy o zapoznanie się z nowymi stawkami za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną. UWAGA: tam, gdzie została ustalona nowa stawka opłaty odpowiednią sumę wpłacamy na numer konta NBP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie: 59 1010 1010 0125 3722 3100 0000.  Nie trzeba wtedy dodatkowo uiszczać opłaty skarbowej. [...]
17 sierpnia 2022Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego Opel Astra Classic II 1.6 MR 04 Informacja o sprzedaży pojazdu jak i wzór oferty widnieją w załącznikach. Opel Astra Classic II 1.6 MR 04 Plik .pdf Wzór oferty Plik .docx [...]
10 czerwca 2022Ogłoszenie przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego znajdującego się na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie (09.06.2022). Otwórz plik PDF 1,3 MB Wzór oferty plik doc 20 KB [...]
20 kwietnia 2022Ogłoszenie nr 97210 / 20.04.2022 Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności. Otwórz plik PDF 78 kB [...]
1 marca 2022Ogłoszenie przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego znajdującego się na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie (28.02.2022). Otwórz plik PDF 1,3 MB Wzór oferty plik doc 20 KB [...]
9 lutego 2022Ogłoszenie przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego znajdującego się na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie (09.02.2022). Otwórz plik PDF 1,3 MB Wzór oferty plik doc 20 KB [...]
18 stycznia 2022Ogłoszenie przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego znajdującego się na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie. Otwórz plik PDF 1,3 MB Wzór oferty plik doc 20 KB [...]
15 listopada 2021Ogłoszenie dotyczące możliwości zgłaszania gotowości do podjęcia współpracy przez lekarzy weterynarii Otwórz plik PDF Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej Otwórz plik PDF Instrukcja GLW nr. GIW pr.0200.1.22.2020 z 5.11.2020r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób. Otwórz plik PDF [...]
15 listopada 2021Instrukcja dotycząca wyznaczeń Otwórz plik PDF [...]
15 listopada 2021Nowe ogłoszenie dotyczące wyznaczeń urzędówych lekarzy w 2021r. Otwórz plik PDF [...]
15 listopada 202117.02.2021. Zapytanie ofertowe na wybór instytucji finansowej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Zapytanie ofertowe Otwórz plik PDF Załącznik nr. 1 – Formularz ofertowy Otwórz plik PDF Załącznik nr. 2 – do zapytania ofertowego Otwórz plik PDF [...]
15 listopada 2021Schemat kontroli Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie zgodnie z art. 47 ust.3 ustawy z 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021r. poz. 162) przedstawia ogólny schemat kontroli urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej: Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna). Kontrole są przeprowadzane co do zasady bez wcześniejszego powiadomienia. 1. Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie do kontroli oraz legitymację służbową oraz pouczyć o przysługujących kontrolowanemu prawach i obowiązkach. Osoby kontrolujące muszą nosić odznakę identyfikacyjną na widocznym miejscu. 2. Osoby kontrolujące mogą m. in.: – żądać pisemnych lub ustnych informacji, – żądać okazania i udostępnienia dokumentów lub danych informatycznych, – pobierać nieodpłatnie próbki do badań. 3. Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół, który jest podpisywany przez kontrolującego i kontrolowanego. 4. Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z treścią protokołu może zgłosić zastrzeżenia. Zastrzeżenia muszą mieć formę pisemną i zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kontrolowany może również odmówić podpisania protokołu i wówczas musi złożyć wyjaśnienia dotyczące odmowy podpisu. Wyjaśnienia muszą zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 5. Informacje zawarte w protokole kontroli stanowią podstawę do dalszych działań organu IW, w tym wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz kierowania zawiadomień do organów ścigania. 6. Kontrolowany jest zobowiązany do udzielania pomocy osobie kontrolującej. Uniemożliwienie lub utrudnianie wykonania kontroli stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.  [...]
15 listopada 2021Deklaracja dostępności Otwórz plik PDF [...]
15 listopada 2021Raport o stanie dostępności Otwórz plik PDF [...]
15 listopada 2021Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Otwórz plik PDF [...]