Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie

Kontrast
Wyłączony
Wielkość czcionki
-
+
Odstęp wierszy
-
+
Odstęp paragrafów
-
+
Odstęp liter
-
+
Odstęp pomiędzy zdaniami
-
+

Artykuły

Wszystkie artykuły

28 kwietnia 2023Bilans PIW 2022 r. (pdf, 197 kb) [...]
19 kwietnia 2023Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie przekazuje materiały informacyjne dla hodowców świń i rolników w związku z nowym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/594 z 16 marca 2023 r. Otwórz plik PDF 2.3 MB [...]
30 marca 2023
13 marca 2023  Z żalem informujemy o pogrzebie doktora Jeremiego Krasuckiego, naszego emerytowanego Kolegi i Współpracownika, koordynatora działu bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji do roku 2018 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie wraz z Pracownikami [...]
16 stycznia 2023Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie przypomina o obowiązku wskazanym w art. 20 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570).  Zgodnie z tym przepisem ciąży na podmiotach obowiązek złożenia oświadczenia zawierającego dane, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 1 i 1a z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Ponadto, podmioty prowadzące zakłady zatwierdzone, w tym zatwierdzone warunkowo w ww. oświadczeniu, informują także o korzystaniu ze środków dostosowujących, o których mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. 26  – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319). Powyższe oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw tj. do dnia 11 lutego 2023r. W celu uproszenia przekazania ww. danych poniżej umieszczony jest wzór oświadczenia.  Oświadczenie, to stanowi podstawę dokonania zmian w: 1)         rejestrze zakładów, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a, 2)         wykazie podmiotów podlegających rejestracji, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. b, 3)         wykazie zakładów zatwierdzonych, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c – ustawy zmienianej w art. 5 z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Wzór oświadczenia dla podmiotów spożywczych, należy złożyć do 11 lutego 2023 r., pdf 118 kB INFORMACJA DLA PODMIOTÓW SEKTORA PASZOWEGO   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie przypomina o obowiązku wskazanym w art. 21 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570). Zgodnie z tym przepisem na podmiotach sektora paszowego ciąży obowiązek przekazania powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności informacji o rodzaju i zakresie działalności wykonywanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Informację  tą należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw tj. do dnia 11 lutego 2023r. [...]
30 grudnia 2022Komunikat prasowy Wojewody Mazowieckiego do hodowców drobiu oraz ulotka informacyjna. Komunikat, pdf 98 kB Ulotka informacyjna dla hodowców, pdf 4807 kB [...]
22 grudnia 2022
24 listopada 2022Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie w sprawie zgłaszania gotowości do współpracy w 2023 r. przez lekarzy weterynarii i osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej . Plik pdf 251 kB [...]
14 listopada 2022Informacja w sprawie zapytania ofertowego “Zakup i dostawa 5 szt. laptopów dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie”. Informacja w sprawie zapytania ofertowego. 200 kB [...]
2 listopada 2022Zapytanie ofertowe “Zakup i dostawa 5 szt. laptopów dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie”. Zapytanie ofertowe 3 MB Wzór oferty cenowej dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie (plik docx 14 kB) Specyfikacja laptopów do zapytania ofertowego (plik docx 16 kB) [...]
19 października 2022Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego. Samochód osobowy Opel Astra G kombi. Plik pdf 586 kB [...]
30 sierpnia 2022Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Opel Astra Classic II 1.6 MR 04 [...]
22 sierpnia 2022  Nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie stawek za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną(pdf, 268 kB) Wszystkich Klientów prosimy o zapoznanie się z nowymi stawkami za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną. UWAGA: tam, gdzie została ustalona nowa stawka opłaty odpowiednią sumę wpłacamy na numer konta NBP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie: 59 1010 1010 0125 3722 3100 0000.  Nie trzeba wtedy dodatkowo uiszczać opłaty skarbowej. [...]
17 sierpnia 2022Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego Opel Astra Classic II 1.6 MR 04 Informacja o sprzedaży pojazdu jak i wzór oferty widnieją w załącznikach. Opel Astra Classic II 1.6 MR 04 Plik .pdf Wzór oferty Plik .docx [...]
10 czerwca 2022Ogłoszenie przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego znajdującego się na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie (09.06.2022). Otwórz plik PDF 1,3 MB Wzór oferty plik doc 20 KB [...]
20 kwietnia 2022Ogłoszenie nr 97210 / 20.04.2022 Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności. Otwórz plik PDF 78 kB [...]
19 kwietnia 2022  Nowe rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie m.st. Warszawy i sąsiadujących powiatów (pdf, 2717 kB) [...]
12 kwietnia 2022Życzenia wielkanocne 2022 [...]
21 marca 2022Procedura w sprawie postępowania ze zwierzętami przemieszczanymi w celach niehandlowych do 5 sztuk, towarzyszącymi uchodźcom wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego. Порядок поводження з тваринами, які переміщуються з некомерційною метою до 5 штук, супроводжуючи біженців, які в’їжджають до ЄС з України через зовнішній кордон Польщі під час військового конфлікту. Wniosek o pozwolenie • na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren Unii Europejskiej – Polski. • na tranzyt przez państwo członkowskie Unii Europejskiej. Заява на отримання дозволу • для перевезення супроводжуючої тварини на територію Європейського Союзу – Польща. • для транзиту через державу-член Європейського Союзу. [...]
16 marca 2022Повітовий ветеринарний уповноважений у Варшаві повідомляє, що на сайті GVI постійно оновлюється список контактів для країн ЄС та третіх країн, які ввели винятки з ветеринарних вимог для біженців з України, які подорожують зі своїми тваринами без повного комплекту документів на цих тварин. https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/ukraina-wjazd-ze-zwierzetami-towarzyszacymi-dane-kontaktowe-krajow-ue- [...]
8 marca 2022Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych z art. 16 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r o Inspekcji Weterynaryjnej (do szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych). Список ветеринарних лікарів, призначених для проведення профілактичних щеплень або оглядових оглядів (ідентифікація тварин (чіп) вакцинація проти сказу) Plik pdf 183 kB [...]
4 marca 2022• для перевезення супроводжуючої тварини на територію Європейського Союзу – Польща. • для транзиту через державу-член Європейського Союзу. Заява на отримання дозволу • для перевезення супроводжуючої тварини на територію Європейського Союзу – Польща. • для транзиту через державу-член Європейського Союзу. Заява на отримання дозволу• для перевезення супроводжуючої тварини на територію Європейського Союзу – Польща.• для транзиту через державу-член Європейського Союзу. Повітова ветеринарна інспекція у Варшаві повідомляє, що документ: Заява на отримання дозволу на переміщення супроводжуючої тварини на територію Європейського Союзу – Польща, а для транзиту через країну-член Європейського Союзу видається в офісі на Гагаріна, 15 з 8:00 до 15:30. Plik doc 33 kB Wniosek o pozwolenie • na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren Unii Europejskiej – Polski. • na tranzyt przez państwo członkowskie Unii Europejskiej. Заява на отримання дозволу • для перевезення супроводжуючої тварини на територію Європейського Союзу – Польща. • для транзиту через державу-член Європейського Союзу. [...]
1 marca 2022W związku ze zwiększoną liczbą zwierząt towarzyszących przemieszczanych do UE z Ukrainy większość Państw Członkowskich wydaje zezwolenia na przemieszczenia zwierząt z gatunku psy, koty, fretki niespełniających warunków wwozu do UE. Państwa Członkowskie proszą o przesyłanie informacji o takich przemieszczeniach. Istnieje obowiązek poinformowania docelowego Państwa Członkowskiego o adresie pod którym będą przebywać ze swoimi zwierzętami. W przypadku gdy obywatele Ukrainy nie będą mieli możliwości przesłania takiej informacji do Państwa Członkowskiego obowiązek ten zostanie wykonany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Na stronie GIW dostępne są wzory wniosków i pozwoleń w językach polskim, angielskim, ukraińskim. Plik doc 33 kB Dane kontaktowe w Państwach Członkowskich, tam należy wysyłać powiadomienie. [...]
1 marca 2022Ogłoszenie przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego znajdującego się na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie (28.02.2022). Otwórz plik PDF 1,3 MB Wzór oferty plik doc 20 KB [...]
17 lutego 2022Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie szczepień lekarzy weterynarii przeciwko wściekliźnie. Treść pisma PDF 115 kB [...]
9 lutego 2022Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie informuje, że na stronie Głównego Lekarza Weterynarii zostało opublikowane nowe wydanie przewodnika pt. “Dokument dotyczący wytycznych technicznych EURL LM w sprawie testów obciążeniowych i badańtrwałości dla oceny trwałości żywności gotowej do spożycia związanej z Listeria monocytogenes (wersja 4 z 1 lipca 2021 r.) w wersji polskiej (tłumaczenie) oraz angielskiej (oryginalnej). Przewodniki UE na stronie WETGIW Link do strony Głównego Lekarza Weterynarii. [...]
9 lutego 2022Ogłoszenie przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego znajdującego się na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie (09.02.2022). Otwórz plik PDF 1,3 MB Wzór oferty plik doc 20 KB [...]
18 stycznia 2022Ogłoszenie przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego znajdującego się na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie. Otwórz plik PDF 1,3 MB Wzór oferty plik doc 20 KB [...]