Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie

Kontrast
Wyłączony
Wielkość czcionki
-
+
Odstęp wierszy
-
+
Odstęp paragrafów
-
+
Odstęp liter
-
+
Odstęp pomiędzy zdaniami
-
+

Praktyki studenckie

Zasady realizacji praktyk dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie

  1. W przypadku chęci zgłoszenia się do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie studenta wydziału medycyny weterynaryjnej w celu odbycia praktyki studenckiej, zainteresowana osoba powinna przedstawić pisemną zgodę właściciela zakładu na jej wstęp na teren zakładu celem odbycia praktyk.
  2. W przypadku otrzymania takiej zgody, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie wskaże spośród lekarzy weterynarii nadzorujących zakład osobę, która będzie jego opiekunem.
  3. Student wydziału medycyny weterynaryjnej zgłaszający się do odbycia praktyki  powinien posiadać aktualny wynik badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella, zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz dowód ubezpieczenia NW.  W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność posiadania własnego kompletu odzieży ochronnej.
  4. O przyjęciu na praktyki decyduje kolejność zgłoszeń i liczba kandydatów.  Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia studenta na praktykę w przypadku braków kadrowych.
  5. Praktyki kończą się zdaniem egzaminu.