Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie
+
A
-
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Deklaracja dostępności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.wawa.piw.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 20.07.2020r. Data ostatniej aktualizacji: 30.03.2021r.

Stan dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niedostępne elementy i treści:

 • Nie wszystkie elementy aktywne są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Brak ostrzeżenia o otwieraniu się nowych okien/zakładek.
 • Brak mapy strony.
 • Nawigacja za pomocą klawiatury jest nie do końca zgodna z wyglądem strony.
 • Brak dodatkowego opisu przy złożonej grafice.
 • Linki do dokumentów do pobrania – brak informacji o jego formacie, rozmiarze, języku. 

Dostępność - informacja dla osób z niepełnosprawnościami.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Koordynator ds. dostępności Sebastian Podgórski. 


Każda osoba odwiedzająca Powiatowy Inspektorat Weterynarii może przyjść do nas z wybraną osobą towarzyszącą. 

Dojazd do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii znajduje się w bloku przy  ul. Jurija  Gagarina 15, pomiędzy ulicami Sielecką, Zakrzewską, Iwicką. Wjazd na parking  znajdujący się przed  budynkiem  Inspektoratu jest od ul. Iwickiej. Urząd mieści się na parterze.


Dojazd do Urzędu możliwy jest komunikacją miejską. Najbliżej znajduje się przystanek autobusowy Iwicka 01 (skrzyżowanie ulic Iwicka i Gagarina) w kierunku Wilanowa, Siekierek, Pragi Południe dla linii 131,180, 167,168 i przystanek autobusowy Iwicka 02 (skrzyżowanie ulic Iwicka i Gagarina) w kierunku Centrum, Mokotowa, Śródmieścia dla linii 131,180, 167,168 . W dalszej odległości od Urzędu znajdują się przystanek autobusowy Zakrzewska 02 (przy ulicy Chełmskiej) w kierunku Mokotowa, Służewca, Wilanowa  dla linii 141,119.


Podjazd dla wózków znajduje się od strony parkingu  przy siedzibie Inspektoratu do którego wjazd jest od ulicy Iwickiej.

Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują na parkingu obok budynku w którym mieści się Powiatowy  Inspektorat Weterynarii.


Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 •  możliwy jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem do wszystkich pomieszczeń budynku

 •  brak progów w ciągach komunikacyjnych  przy wejściu  do Inspektoratu,
 •  dla osób na wózkach dostępny jest hol.

Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo:

 •  ze względu na brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
 •  ze względu na wąskie ciągi i progi znajdujące się  przy wejściu do poszczególnych działów,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.


Osoby z niepełnosprawnością wzroku

 • Na życzenie osób słabowidzących Powiatowy Inspektorat Weterynarii oferuje udostępnianie informacji w druku powiększonym.  
 • W pomieszczeniach Inspekcji nie ma pętli indukcyjnej.


Osoby z problemami słuchu.

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą również skorzystać z pomocy tłumacza na miejscu w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą. We wniosku prosimy zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy. Zapewniamy tłumacza PJM.

Wniosek można przesłać mailowo na adres poczta@wawa.piw.gov.pl, faksem pod numerem 22 841 14 08  

Dodany 2021-03-18 13:59:37 przez Marcin Lwowski
Aktualności Zwalczanie Chorób Zakaźnych Bezpieczeństwo Żywności Pasze i Utylizacja Niezbędne informacje Instrukcje Dostępność