Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie
+
A
-

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.”

 

  • ·         Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

 

  • ·         Każdy przejaw znęcania się nad zwierzętami – zadawanie lub świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpienia zwierzęcia podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.

 

 

  • ·         Każdy przypadek złego traktowania / przetrzymywania zwierząt należy zgłaszać do: właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii., Policji, Straży Miejskiej/Gminnej lub organizacji społecznej, której statusowym celem  działania jest ochrona zwierząt.

 

  • ·         W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia.

 

 

  • ·         Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.

 

  • ·         Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 1997 roku Nr 111, poz. 724  z późn. zm.).

Aktualności Zwalczanie Chorób Zakaźnych Bezpieczeństwo Żywności Pasze i Utylizacja