Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie
+
A
-


Aktualne informacje n.t. wścieklizny na terenie województwa mazowieckiego i kraju.


Postępowanie w przypadku podejrzenia wścieklizny

  1. Podejrzenie choroby zakaźnej jaką jest wścieklizna należy zgłaszać do najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt lub właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.
  2. Każde zwierzę wykazujące objawy neurologiczne może być podejrzane o wściekliznę.
  3. Każdy przypadek pogryzienia człowieka przez zwierzę (posiadające aktualne szczepienie p/wściekliźnie lub nie) może być traktowany jako podejrzenie zarażenia człowieka wirusem wścieklizny. W takich przypadkach przeprowadzana jest przez lekarza weterynarii 15-to dniowa obserwacja zwierzęcia w celu wykluczenia wścieklizny z możliwością jej przedłużenia do 21 dnia, licząc od momentu pogryzienia.
  4. Każde padłe zwierzę podejrzane o wściekliznę jest badane laboratoryjnie przez właściwy terytorialnie Zakład Higieny Weterynaryjnej i/lub Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach w celu ostatecznego wykluczenia choroby.
  5. Zwłoki małych zwierząt lub sama głowa (badany jest mózg zwierzęcia) jest przyjmowana do badania po uprzednim powiadomieniu właściwego dla miejsca padnięcia podejrzanego o wściekliznę zwierzęcia, powiatowego inspektoratu weterynarii.
  6. W powiadomieniu należy podać następujące informacje: dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres) + nr tel. kontaktowego, gatunek zwierzęcia wraz z opisem np. wiek, płeć, maść, dane właściciela zwierzęcia (imię, nazwisko, adres) + tel. kontaktowy ( w przypadku zwierząt domowych), data i miejsce padnięcia zwierzęcia, zwięzły opis zdarzenia ( jak doszło do zdarzenia, kto miał kontakt ze zwierzęciem, data szczepienia zwierzęcia p/wściekliźnie ).

 


Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr    213,  poz. 1342 z późn. zm.). Rozporządzenie MRiRW z dnia 7 stycznia 2005 r.   w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz.U. Nr 13, poz.103).

Aktualności Zwalczanie Chorób Zakaźnych Bezpieczeństwo Żywności Pasze i Utylizacja