Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie
+
A
-

Opłaty skarbowe

Świadectwo zdrowia dla zwierząt:

psy, koty - do dwóch zwierząt 25 zł, powyżej dwóch 8,55 zł za zwierzę.

koń - 45,50 zł ( minimum)

Opłaty należy dokonać w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie (GOTÓWKA)

 

decyzja - 10 zł,

zaświadczenie - 17 zł,

legalizacja - 26 zł,

odpis - 5 zł od każdej rozpoczętej strony

należy dokonać na rachunek:

 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

 

Na dowodzie przelewu lub wpłaty należy umieścić:

  • imię nazwisko/nazwę podmiotu,
  • NIP podmiotu,
  • przedmiot opłaty.

 

Aktualności Zwalczanie Chorób Zakaźnych Bezpieczeństwo Żywności Pasze i Utylizacja