Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie
+
A
-


POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W WARSZAWIE

lek.wet. Izabela Śmiechowicz-Molęcka

Z-ca POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WARSZAWIE

lek.wet. Dominika Pawlak

ZESPOŁY I PRACOWNICY

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Lek. wet. Iwona Matczuk - koordynator

Lek. wet. Dobromir Bartecki

Lek. wet. Tomasz Komorowski

Mgr. inż. Justyna Chorąży

Lek.wet. Michał Wasilewko

Lek. wet. Marta Szmulewicz

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Dział ds. bezpieczeństwa żywności

Lek. wet. Marcin Lwowski – koordynator

Lek. wet. Dorota Bieniecka

Lek. wet. Katarzyna Jarzębska

Mgr. inż. Aleksandra Skrobisz

Lek. wet. Milena Góralska – Zysk

Dział pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Lek. wet. Justyna Krajewska

Mgr. inż. Gabriela Sobczak

Dział finansowo - administracyjny

Główna Księgowa Maria Garanty

Mateusz Grzyb

Katarzyna Powierża

Sebastian Podgórski

Koordynator do spraw dostępności 

Sebastian Podgórski telefon 22-841-13-19

e-mail: sebastian.podgorski@wawa.piw.gov.pl


Aktualności Zwalczanie Chorób Zakaźnych Bezpieczeństwo Żywności Pasze i Utylizacja