Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie
+
A
-

Wykaz jednostek, które podejmują działania na rzecz zwierząt tj. m.in. zwierząt dziko żyjących, psów, kotów, ptaków (ranne, uwięzione), owadów:

 1. Zwłoki zwierząt z terenów publicznych usuwa Zarząd Oczyszczania Miasta oraz Urzędy Dzielnic m.st. Warszawy.
 2. Zwierzęta bezdomne ranne transportuje Straż Miejska.
 3. Zwłoki zwierzyny grubej na terenach zurbanizowanych m.st. Warszawy usuwają i utylizują Lasy Miejskie – Warszawa.
 4. Wypadki z udziałem zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących - Straż Miejska, Wydziały Ochrony Środowiska dla Dzielnic, Wydział Spraw Zwierząt Biura Ochrony Środowiska
 5. Zwierzęta bezdomne z terenu m.st Warszawy - Straż Miejska, Schronisko dla bezdomnych zwierząt na Paluchu
 6. Koty wolno żyjące - Straż Miejska, Wydziały Ochrony Środowiska dla Dzielnic, Wydział Spraw Zwierząt Biura Ochrony Środowiska
 7. Zdarzenia ze zwierzętami na wysokościach np. kot na dachu, drzewie - Straż Miejska, Straż Pożarna, Wydział Spraw Zwierząt Biura Ochrony Środowiska
 8. Ptaki ranne, uwięzione - Straż Miejska, Ośrodek Rehabilitacji  Ptaków Chronionych PTASI AZYL w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie
 9. Zwierzęta dziko żyjące, żywe, ranne z terenu m.st. Warszawy, padłe na terenach leśnych będących we władaniu Lasów Miejskich - Lasy Miejskie Warszawa
 10. Psy bezdomne, zachowujące się agresywnie, stwarzające zagrożenie - Straż Miejska, Policja, schronisko dla bezdomnych zwierząt na Paluchu
 11. Szerszenie, osy, pszczoły - Straż Miejska, Straż Pożarna w sytuacjach zagrożenia życia
 12. Przypadki pogryzienia człowieka przez zwierzę - Powiatowy Lekarz Weterynarii
 13. Zwierzęta egzotyczne - Straż Miejska, Centrum CITES w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie

Linki do stron:

 

 

 

Aktualności Zwalczanie Chorób Zakaźnych Bezpieczeństwo Żywności Pasze i Utylizacja