Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie
+
A
-

1. Informacje związane z koronawirusem dla producentów żywności.

2. Sprzedaż bezpośrednia:

3. Działalność marginalna, lokalna i ograniczona:

 4. Produkcja w ramach zakładów o małej zdolności produkcyjnej:

 5. Produkcja na rynek EU i do krajów trzecich

 6. Ubój gospodarczy

 7. Rzeźnie rolnicze

 8. Rolniczy handel detaliczny

 9. Pośrednictwo w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego

10. Transport produktów pochodzenia zwierzęcego

11. Ubój z konieczności

Aktualności Zwalczanie Chorób Zakaźnych Bezpieczeństwo Żywności Pasze i Utylizacja