Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie
+
A
-
Aktualności
Zmiana organizacji wystawiania świadectw dla zwierząt

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o telefoniczne umawianie się na wizytę w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie w celu wystawienia świadectwa dla zwierząt towarzyszących. 

Pomoc dla rolników

Nowy akt prawny: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przesiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nowe rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego
Nowy nr konta opłaty skarbowej


Zgodnie z zarządzeniem Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na nowy rachunek skarbowy. Szczegółowe informacje dotyczące uiszczania opłaty skarbowej znajdują się TUTAJ.


COVID-19


Zgodnie z zarządzeniem nr 8/2020/SARS-CoV2 PLW w Warszawie z dnia 01 czerwca 2020r. inspektorat przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu telefonicznym, przy czym dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na stanowisko obsługi. Pracownicy Inspektoratu będą udzielać informacji na temat realizowanych spraw telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną, w kontakcie bezpośrednim informacje będą udzielane zgodnie z zasadą, że liczba interesantów nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. 

Treść rozporządzenia.  poprzednie
Aktualności Zwalczanie Chorób Zakaźnych Bezpieczeństwo Żywności Pasze i Utylizacja