Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie
+
A
-
Aktualności
Nowe ogłoszenie dotyczące wyznaczeń.

W dziale "Praca" ukazało się nowe ogłoszenie z 25.01.2021r. dotyczące możliwości podjęcia współpracy przez lekarzy weterynarii przy czynnościach urzędowych w ramach nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt. 


Zalecenia GIW w postępowaniu z żywymi rybami w sprzedaży detalicznej.

Główny Lekarz Weterynarii opublikował na swojej stronie zalecenia dotyczące postępowania z żywymi rybami w sprzedaży detalicznej. 

Wyznaczenia 2021

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "Praca w PIW" w menu górnym pojawiło się ogłoszenie PLW w Warszawie dotyczące wyznaczeń na 2021 rok.

Zmiana organizacji wystawiania świadectw dla zwierząt

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o telefoniczne umawianie się na wizytę w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie w celu wystawienia świadectwa dla zwierząt towarzyszących. 

Pomoc dla rolników

Nowy akt prawny: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przesiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

poprzednie następne
Aktualności Zwalczanie Chorób Zakaźnych Bezpieczeństwo Żywności Pasze i Utylizacja