Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie

Kontrast
Wyłączony
Wielkość czcionki
-
+
Odstęp wierszy
-
+
Odstęp paragrafów
-
+
Odstęp liter
-
+
Odstęp pomiędzy zdaniami
-
+

Wywóz zwierząt towarzyszących do krajów trzecich.

Wywóz zwierząt towarzyszących do krajów trzecich.

Powiatowy Lekarz Weterynarii wystawia świadectwa zdrowia dla zwierząt towarzyszących wywożonych do krajów trzecich na podstawie ważnego 48 godzin orzeczenia lekarsko – weterynaryjnego wystawionego przez lekarza weterynarii w dowolnej lecznicy oraz dowodu aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie (w paszporcie lub książeczce zdrowia)

Świadectwo wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii jest ważne 15 dni.

Przy wyjeździe ze zwierzęciem towarzyszącym do kraju trzeciego właściciel winien upewnić się, czy nie zmieniły się warunki wwozu zwierząt do danego kraju. Kraje takie jak Australia, Japonia, RPA wymagają świadectw zdrowia zwierząt wystawionych na własnych wzorach ww. krajów oraz świadectwa przedeksportowego. W przypadku nowych wymagań właściciel zwierzęcia powinien przedstawić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii wymagane przez dany kraj świadectwo wraz z jego tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli warunki te są spełnione Powiatowy Lekarz Weterynarii wystawia świadectwo na dostarczonym wzorze.