Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie

Kontrast
Wyłączony
Wielkość czcionki
-
+
Odstęp wierszy
-
+
Odstęp paragrafów
-
+
Odstęp liter
-
+
Odstęp pomiędzy zdaniami
-
+

Wścieklizna

Ulotki akcji informacyjnej Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla dzieci i młodzieży o zagrożeniach dla zdrowia i życia człowieka wynikających z rozprzestrzeniania się w województwie mazowieckim wirusa wścieklizny wśród zwierząt.

Postępowanie w przypadku podejrzenia wścieklizny

  1. Podejrzenie choroby zakaźnej jaką jest wścieklizna należy zgłaszać do najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt lub właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.
  2. Każde zwierzę wykazujące objawy neurologiczne może być podejrzane o wściekliznę.
  3. Każdy przypadek pogryzienia człowieka przez zwierzę (posiadające aktualne szczepienie p/wściekliźnie lub nie) może być traktowany jako podejrzenie zarażenia człowieka wirusem wścieklizny. W takich przypadkach przeprowadzana jest przez lekarza weterynarii 15-to dniowa obserwacja zwierzęcia w celu wykluczenia wścieklizny z możliwością jej przedłużenia do 21 dnia, licząc od momentu pogryzienia.
  4. Każde padłe zwierzę podejrzane o wściekliznę jest badane laboratoryjnie przez właściwy terytorialnie Zakład Higieny Weterynaryjnej i/lub Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach w celu ostatecznego wykluczenia choroby.
  5. Zwłoki małych zwierząt lub sama głowa (badany jest mózg zwierzęcia) jest przyjmowana do badania po uprzednim powiadomieniu właściwego dla miejsca padnięcia podejrzanego o wściekliznę zwierzęcia, powiatowego inspektoratu weterynarii.
  6. powiadomieniu należy podać następujące informacje: dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres) + nr tel. kontaktowego, gatunek zwierzęcia wraz z opisem np. wiek, płeć, maść, dane właściciela zwierzęcia (imię, nazwisko, adres) + tel. kontaktowy ( w przypadku zwierząt domowych), data i miejsce padnięcia zwierzęcia, zwięzły opis zdarzenia ( jak doszło do zdarzenia, kto miał kontakt ze zwierzęciem, data szczepienia zwierzęcia p/wściekliźnie). 
  7. Powiadomienie o pogryzieniu zgodnie z formularzem należy przesłać wraz z wszelkimi innymi dokumentami mogącymi mieć znaczenie w sprawie (na przykład zdjęcia, odpis badania lekarskiego, potwierdzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie) na adres e-mail poczta@wawa.piw.gov.pl. 

                                                                                                                         Formularz, plik doc, 15 kb

 

 

Podstawa prawna