Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie

Kontrast
Wyłączony
Wielkość czcionki
-
+
Odstęp wierszy
-
+
Odstęp paragrafów
-
+
Odstęp liter
-
+
Odstęp pomiędzy zdaniami
-
+

Przemieszczanie handlowe – procedura

Procedura postępowania przy wysyłce w celach handlowych psów i kotów z miejsca hodowli lub chowu znajdującego się na terenie m.st. Warszawy i powiatu wołomińskiego z wystawieniem świadectwa w systemie TRACES

Zgłoszenie planowanej wysyłki zwierząt.

 

Nadawca powinien zgłosić do PIW w Warszawie planowaną wysyłkę zwierząt, co najmniej na 48 godziny wcześniej, a w przypadku wysyłek planowanych na sobotę lub niedzielę do czwartku włącznie. W przypadku wniosków składanych po godzinie 15 czas ich rozpatrywania liczy się od dnia następnego.

 

Wniosek oraz skany zapisanych stron paszportu wysyłanego zwierzęcia można przesłać drogą elektroniczną na adres:poczta@wawa.piw.gov.pl.Tym niemniej wniosek rozpatrywany będzie dopiero po dostarczenia jego oryginału.

Dane niezbędne do wystawienia świadectwa zdrowia powinny być wpisane do wniosku wg. wzoru załączonego poniżej.

Za wystawienie świadectwa zdrowia pobierana jest opłata zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW w wysokości:

  • 25 zł, do 2 sztuk zwierząt, 
  • 8,55 zł za sztukę powyżej 3 sztuk.

Płatność tylko gotówką!

 Przed zatwierdzaniem świadectwa zdrowia przez inspektora weterynarii należy okazać: 

  1. oryginał paszportu zwierzęcia, 
  2. orzeczenie lekarsko – weterynaryjne wystawione przezurzędowego lekarza weterynarii

W przypadku braku takiego orzeczenia należy przedstawić zwierzę do badania w siedzibie Inspektoratu  po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.